Hans Resel Gasse 16, 8020 Graz, Österreich
+43 (0)316-685443 office@lg-licht.at

yuka

Helestra YUKA

Helestra YUKA, Pendelleuchte mit 12 x 3W LED